تبلیغات
only love - رسم زندگی
only love
First love for love
 
سه شنبه 29 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimi


بی وفا باشی شکایت می کنند، با وفاباشی خیانت می کنند، مهربانی گرچه آیین قشنگیست اما، مهربان باشی رهایت می کنند.!
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده