تبلیغات
only love - جاده دنیا
only love
First love for love
 
سه شنبه 29 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimi


جاده دنیا لیزه ، واسه اینکه سر نخوری باید باد هوای نفست رو کم کنی تا خدای نکرده یهویی چپ نکنی ...

خدا واسه اینکه چپ نکنیم بعضی وقتا یه سرعت گیرهایی رو توی زندگی ماها میذاره تا مواظب باشیم سالم به مقصد برسیم
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده