تبلیغات
only love - تقدیم به همسرم....!
only love
First love for love
 
سه شنبه 29 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimi


تقدیم به همسرم....!
باز هم خواب تو را می دیدم
از غم و غصه رها بودم و در تاریکی
از بهاردل تو
گلی از جنس خدا می چیدم یک گل خشک در آن نزدیکی
با من از عشق سخن ها می گفت
ناگهان ساکت شد
باد سردی آمد
وگل خشک به سمت خورشید
در هوا پرپر شد باز فریاد زدم که تورا می خواهم
و به اندازه شن های روان و روشن دوستت دارم من!!!


:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده