تبلیغات
only love - لعنت به!!!!!!
only love
First love for love
 
سه شنبه 29 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimi


لعنت به بعضی آهنگا
به بعضی خیابونا
به بعضی حرفا
لعنتیا آدم رو میبرن به روزایی که
واسه از بین بردنش تو ذهنت
ویرون شدی
سوختی
و از نو ساختی
میبره به روزای دور
خیلی دور ...
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده