تبلیغات
only love - جبران خلیل جبران
only love
First love for love
 
پنجشنبه 31 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimiای كاش می توانستم بگویم كه با من چه می كنی
تو جانی در جانم می آفرینی
تو تنها سببی هستی كه به خاطر آن روزهای بیشتر , شب های بیشتر , و سهم بیشتری از زندگی می خواهم
تو به من اطمینان می دهی كه فردایی وجود دارد

جبران خلیل جبران
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده