تبلیغات
only love - * اعدامی *
only love
First love for love
 
پنجشنبه 31 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimi* اعدامی *

شادمان
چه تماشا می کنید؟
متهم به دار آویخته را؟
یا حلقه بافته ی زیبای طناب را؟

دیوانه وار
چه تماشا می کنید؟
هجوِ بیهوده ی ماندن را؟
یا زجرِ تلاشِ قربانی را؟
به وقتِ غروبِ زندگی

حریصانه
چه تماشا می کنید؟
مگر خِفتِ آویخته به آسمان دیدنی است؟
که چنین کف زنان
آرزوی مرگش می کنید؟

یادتان را چه می شود؟
که همسانِ درندگان
دچارِ پستیِ شده اید؟

اینجا
مسلخِ آزادی است
بی آنکه التفاتتان باشد

اینجا
مردان به مانند گوسفند
سر بریده می شوند
زنان
پیش کشِ هدیه می شوند
و کودکِ بی پناه
بغضِ ضجه فرو می خورد
فراق را!
بی آنکه التفاتتان باشد
...
بس کنید!
زندگیتان مرگِ تدریجی است
و پیله ی جهل
بلعیده است شما را
به تنگدستیِ خرد!
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده