تبلیغات
only love - به گوش خـدا برسانید
only love
First love for love
 
پنجشنبه 31 شهریور 1390 :: writer : mamad rahimiبه گوش خـدا برسانید
آدم این حـوا ســالهاست که رفــتـه است
این حوای تنــها را برگرداند پیـــش خودش
بهشــتش را نمیخواهم
به جهــنــمش هم راضی ام
هرجــایی باشد به جز این دنیا
این دنیا زیادی بــوی آدم گرفــته است
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده