تبلیغات
only love - گنجایش دوست داشتن با قا بلیت عشق ورزیدن متفا وت است !!!
only love
First love for love
 


گنجایش دوست داشتن با قا بلیت عشق ورزیدن متفا وت است !!!

هرگز نمی‌توان به كسی احساس عشق و دوست داشتنی بودن را هدیه كرد مگر آنكه او ظرفیت پذیرش، قابلیت و توانایی عشق ورزیدن به خودش را داشته باشد
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده