تبلیغات
only love - فكر می كنم
only love
First love for love
 
شنبه 2 مهر 1390 :: writer : mamad rahimi


این روز ها دیگر به تو نه

...
به حیف شدن همه روزگارم که در انتظارت سپری شد


فكر می كنم
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده