تبلیغات
only love - از آن نیمه شب ها
only love
First love for love
 
شنبه 2 مهر 1390 :: writer : mamad rahimi


از آن نیمه شب ها
که در آغوش " او " به اوج آسمان ها رسیدم
فهمیدم چگونه یک انسان معمولی می تواند
خدا شود
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده