تبلیغات
only love - آنــــکس که رفتنیست بگــــــــذار برود ..
only love
First love for love
 


آنکس که رفتنیست بگذار برود ..
التماس به ماندنش نکن
بودنش هم به اندازه نبودنش
درد و رنج دارد!!

آنــــکس که رفتنیست بگــــــــذار برود ..
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده