تبلیغات
only love - عشق زاده‌ی تنهایی است
only love
First love for love
 
یکشنبه 3 مهر 1390 :: writer : mamad rahimiعشق زاده‌ی تنهایی است و تنهایی نیز زاده‌ی عشق است ، تنهایی بدان معنا نیست که شخص بی کس باشد و کسی در پیرامونش نباشد ، اگر کسی پیوندی ، کششی، انتظاری و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد ، تنها نیست.
برعکس کسی که چنین اتصالی در درونش احساس می‌کند و بعد احساس می‌کند از او جدا افتاده است، بریده شده و تنها مانده است. و در انبوه جمعیت نیز تنهاست و اینگونه است که انسان از بی‌نهایت تا بی‌نهایت تنها است ...
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده