تبلیغات
only love - خدا! کمی بیشتر در تولیداتت دقت کن
only love
First love for love
 


روز که باشد ازدحام من و توها انقدر است
که صدای فرشته ها نمی آید
شب اما صدایت واضحِ واضح است...
وقتی میگویی دوستت دارم
با ریتم شش و هشت ِنفس نفسهایت

رمقی که بعد از هم آواییِ جیرجیر تخت برایم مانده
تنها کفاف این را میدهد که آرام لب به گوشهِ گوشت برسانم
و با دوستت دارم دوباره ای خیسش کنم

کاش روزها هم میشد صدای بیقراریهای شبانه ات را
به همین وضوح شنید
راستی !
چرا فرشته روزها به سراغم نمی آید؟
چرا همیشه دم ِ غروب که دلم گرفته صدایش میرسد؟
چرا صدایش که می آید چشمهایم چیزی نمیبیند؟؟

خدا!
کمی بیشتر در تولیداتت دقت کن
این بشری که آفریدی گوشش به نور حساسیت دارد
چشمش هم به تاریکی!!
نور که میرود چشمش آب پس میدهد!!
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده